Trädplantering - ett steg mot en bättre värld

Julen 2021 samarbetade vi på Morot & Co med One Tree Planted. Vi planterade ett träd per sålt gåvokort och erbjöd trädplantering som ett gåvokortsval.


Den första trädkampanjen, under julen 2020, uppskattades av våra kunder och därmed kändes det självklart att samarbeta med One Tree Planted även under julen 2021. Efter kampanjen 2020 planterade vi tillsammans 15 253 st träd i Amazonas. I år har vi valt att plantera träden i Malawi och där kommer det inom kort växa 27 342 träd. Detta tack vare våra kunder och de mottagare som valde en gåva kombinerad med trädplantering.

Det totala antalet planterade träd sedan 2019 kan du följa i realtid på trees.morot.co.

I år har vi valt att plantera träden i Malawi och där kommer det inom kort växa 27 342 träd.


Enligt FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) behövs, som en del av många åtgärder, ytterligare 1000 miljarder träd i världen för att nå målet att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. Skogen ger skydd mot erosion, jordskred och laviner. Förutom att skogen renar luften, renar den även vattnet i våra floder. Skogen drar också in regn över land, vilket är en förutsättning för att vi människor ska kunna odla mat.

Har du frågor eller funderingar om vårt engagemang kring trädplantering och klimatarbete är du välkommen att höra av dig till josefin.arvidsson@morot.co

Av Morot & Co

21 januari 2022

Varför planterar vi träd i Malawi?
I Malawi tvingas kvinnor vandra långa sträckor för att hugga ved för matlagning, något som lett till att stora skogsområden skövlats och skogarnas djurliv hotas. Genom att återställa den ursprungliga skogen kombinerat med fokus på hållbar utveckling kan grundproblemet med kalhuggning lösas. Den hållbara utvecklingen bibehålls genom att utbilda människor i de närliggande byarna i hur man bygger bränslesnåla tegelkaminer och på så vis kan spara på sina och naturens resurser.


Vi hjälper dig!