Allmänna villkor

Morot & Co gåvokort företag

Allmänna villkor gäller om inget annat avtal finns.

Alla priser anges exkl moms.

Ditt gåvokort är en värdehandling. Förlorar du ett gåvokort har du inte rätt att få ett nytt. Ditt gåvokort gäller för en inlösen.

Våra gåvokort är giltiga ett år från utfärdat datum. Vi ansvarar inte för gåvokort köpta av andra part som har kortare giltighetstid.

Vi levererar till adresser inom Sverige. För leveranser till andra länder än Sverige tas kostnadsförslag fram vid varje enskilt köp.

Mottagaren ansvarar för att ange rätt adress för leverans av inlöst gåva och att hämta ut aviserat paket i tid. Mottagaren står för tillkommande fraktkostnader pga. felaktigt angiven adress eller ej uthämtat paket som behöver skickas om.

Vid inlösen av tidning ansvarar inte Morot & Co förhållande till prenumerant för tidning som dragits tillbaka/lagts ned av aktuellt förlag under pågående prenumeration utan hänvisar till respektive förlag. I dessa fall återbetalar inte Morot & Co pengarna för gåvokortet eller utfärdar ett nytt.

Ett gåvokort kan ej lösas in mot kontanter eller återköpas.

Morot & Co säljer ej till minderåriga (under 18 år) utan målsmans underteckning.

Reklamation: Om du av någon anledning inte är nöjd med din produkt som du valt som gåva vill vi veta det. Enklast reklamerar du genom att mejla till [email protected] Som företag har man två års reklamationstid. Felet ska anmälas inom skälig tid eller när felet borde ha upptäckts.

Morot & Co äger rätten att välja hur felet ska lösas. Detta kan ske genom återbetalning, ny vara eller reparation.

Betalningsalternativet faktura är endast tillgänglig för företag. Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditupplysning i samband med fakturabetalning. Vid fakturering tillämpar vi 15 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras lagstadgad dröjsmålsränta.

Vi hjälper dig!