Trädplantering – en morot till våra kunder

Hållbarhetsfrågan är något som ligger Morot & Co varmt om hjärtat. ”En bättre värld” är Morot & Co:s samlingsnamn för våra fokusområden med syfte att driva hållbar tillväxt relaterat till vår verksamhet. Ett av våra initiativ är att bidra till att det planteras mer träd i världen.


Inför julen 2020 inledde vi på Morot & Co ett samarbete med One Tree Planted – en globalt etablerad organisation med effektiva metoder för plantering, bevakning och skötsel av träd. Vi skapade en kampanj där de planterar ett träd för varje gåvokort vi sålde. Förutom att våra kunder bidrog till trädplanteringen fick även mottagarna av gåvokorten möjlighet att göra det. Detta genom att välja en gåva i kombination med trädplantering under vår kategori "En bättre värld" när de löste in sina gåvokort. I en kommande artikel berättar vi mer om projektet och hur det utvecklas.

Resultatet blev att 15 253 nya träd inom kort kommer att få växa i Amazonas regnskog.

FN:s International Day of Forests

Den 21 mars är International Day of Forests – en dag som instiftades av FN redan 2013. Det främsta målet med dagen är att öka allmänhetens medvetenhet kring hur viktig skogen är ur ett ekologiskt-, ekonomiskt- och samhällsperspektiv.

Plantera mer än en tanke

Enligt FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) behövs, som en del av många åtgärder, ytterligare 1000 miljarder träd i världen för att nå målet att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader.

Plantering av träd löser långt ifrån allt – men det bidrar till att göra världen bättre för oss och andra i framtiden.

Människan har under de senaste 2000 åren avverkat mer än 80 % av de naturliga skogarna på vår jord vilket har givit en ökning på 12-20% mer koldioxid i atmosfären. Ungefär 130 000 km2 skog avverkas i världen varje år. Skogen ger skydd mot erosion, jordskred och laviner. Förutom att skogen renar luften, renar den även vattnet i våra floder. Skogen drar också in regn över land, vilket är en förutsättning för att vi människor ska kunna odla mat.

Har du frågor eller funderingar om vårt engagemang kring trädplantering och klimatarbete är du välkommen att höra av dig till josefin.arvidsson@morot.co

Källor: FN, Naturvårdsverket, Escolia.org, One Tree Planted, Timeanddate.com

Av Morot & Co

21 mars 2021

Varför planterar vi träd i Amazonas?

Plantering av träd är en effektiv metod för att mildra klimatpåverkan som kommer från utsläpp av växthusgaser. Amazonas regnskog binder redan idag stora mängder koldioxid men hotas av skövling. I Amazonas lever ca 10 % av världens djurarter. Om Amazonas försvinner utrotas dessa arter för alltid. Amazonas sträcker sig över nio länder i Sydamerika: Brasilien, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam och Franska Guyana.


Vi hjälper dig!