Gåvokort som skyddar vilda djur och natur

I strävan mot en mer hållbar framtid samarbetar Morot & Co med flera partners. Nu utökar vi och startar ett samarbete med Wildhood Foundation.


Sedan 2019 har vi på Morot & Co tillsammans med våra kunder och deras medarbetare planterat över 43 000 träd. Plantering av träd är en viktig åtgärd för att bromsa jordens uppvärmning och enligt FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) behövs ytterligare 1000 miljarder träd.

»Det känns väldigt bra att vi har bidragit till att så många träd har planterats i världen på så kort tid. Samtidigt funderade vi på om det inte också finns ett sätt att skydda den skog och miljö som redan finns. Vår natur är ju så mycket mer än bara träd – det är hela ekosystem som är livsviktiga för vår planet och allt som lever här. Om de försvinner riskerar de att aldrig komma tillbaka.« säger Maria Geijer, affärsområdeschef för Morot & Co.

För Morot & Co var det viktigt att hitta en partner som har en tydlig vision och en långsiktig lösning för att skydda stora områden. De parametrarna låg till grund för samarbetet med Wildhood Foundation som inleddes under 2021.

Wildhood Foundation finansierar den kvinnliga parkvaktsstyrkan Akashinga som utgörs av idag 128 parkvakter. Deras uppdrag är att skydda en av Afrikas sista stora elefantpopulationer som lever i Zambezidalen, Zimbabwe. Genom att strategiskt skydda elefanter, den av tjuvjakt mest hotade arten, skyddas alla arter i detta värdefulla ekosystem som är hem för mer än 7000 arter av växter och djur. Tack vare Akashinga har populationerna av vilda djur på fyra år ökat med 400% samtidigt som tjuvjakten på elefant minskat med 90%.

»Wildhoods arbete har gjort stort intryck på mig«, säger Maria. »De har hittat ett effektivt och långsiktigt sätt att skydda naturen på samtidigt som de skapar positiv påverkan på samhället.« 

Att sysselsätta kvinnor på den afrikanska landsbygden bidrar till ökad jämställdhet, minskat våld och en snabbare ekonomisk tillväxt. Forskning från bland annat UN Women visar på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. 

För varje gåvokort som säljs skyddas 100 kvadratmeter vildmark under ett år.

Vi på Morot & Co har gjort möjligheten att stödja Wildhood till en del av vårt grunderbjudande från och med i år. För varje gåvokort som säljs skyddas 100 kvadratmeter vildmark under ett år. Mottagaren av en gåva kan också välja att skänka hela eller delar av sin gåva till Wildhoods arbete.

»Vi är glada och stolta över samarbetet med Morot & Co. Att skydda naturen är en av vår tids största och viktigaste utmaningar, både för att bevara den biologiska mångfalden och för att bekämpa klimatförändringarna. Morot & Co:s initiativ och engagemang är ett föregångsexempel som vi hoppas att andra företag kan inspireras av.« säger Filippa Tarras-Wahlberg, grundare av Wildhood Foundation.

Wildhood_certifikat_1920x1080px.jpg

28 mars 2022


Vi hjälper dig!