World Female Ranger Week

Denna vecka är det World Female Ranger Week, en global hyllning till alla kvinnliga parkvakters insats för den biologiska mångfalden. Genom vårt stöd till Wildhood Foundation är vi stolta över att bidra till att fler kvinnor på Afrikas landsbygd får möjligheten att utbilda sig till och arbeta som parkvakter. 


Att sysselsätta kvinnliga parkvakter har positiva effekter bortom den direkta påverkan på naturen. 

Här lyfter vi några exempel:

🌳Kvinnors egenmakt: Att erbjuda anställningsmöjligheter för kvinnor inom traditionellt mansdominerade yrken leder till större ekonomisk självständighet och ökad social status för kvinnor i de samhällen som de lever i.

🌳Förebilder och inspiration: Att se kvinnor på auktoritära och ledande positioner utmanar traditionella könsroller, främjar jämställdhet och uppmuntrar fler kvinnor att söka sig till naturvård och andra traditionellt mansdominerade yrken. Det gör även stor skillnad för flickor att växa upp med kvinnor i starka yrkesroller i sin närhet och skapar ett skifte i deras sätt att se på sin egen framtid. 

🌳Samhällsengagemang: Kvinnliga parkvakters unika insikter och perspektiv gör det möjligt för dem att engagera sig i lokala samhällen - inte minst med andra kvinnor och barn. Kvinnors närvaro underlättar dialog och samarbete mellan bevarandeorganisationer och samhällen, vilket leder till ett mer inkluderande bevarandearbete.

🌳Förbättrade resultat: Kvinnor tillför nya perspektiv och tillvägagångssätt till arbetet vilket leder till innovativa och effektiva lösningar. De har därtill en förmåga att deeskalera och lösa konflikter på ett fredligt sätt. 

🌳Främjande av jämställdhet och positiv social förändring: Genom att agera som förebilder, stärka kvinnors ställning och förespråka kvinnors rättigheter bidrar kvinnliga parkvakter till en mer jämställd och inkluderande arbetsmiljö inom bevarandeorganisationer. 


För varje gåva du köper från Morot & Co är du med och bidrar till Wildhood Foundations viktiga arbete. 🎁

25 juni 2024


Vi hjälper dig!