På Internationella kvinnodagen hyllar vi på Morot & Co Akashinga

På Internationella Kvinnodagen vill vi hylla kvinnorna i Akashinga - världens första helt kvinnliga parkvaktsstyrka som vi stödjer genom Wildhood Foundation.


Genom att utbilda och sysselsätta kvinnor som parkvakter på landsbygden i Afrika har Wildhood Foundation lanserat en helt ny bevarandestrategi som sätter kvinnors möjlighet till en egen försörjning i centrum för ett effektivt skydd av djur och natur. 

"Akashinga" betyder "de modiga" på det lokala språket Shona i Zimbabwe, och det är något som dessa kvinnor har bevisat att de är många gånger om! 

Att utbilda kvinnliga parkvakter ger samhällets mest utsatta en möjlighet att ta makten över sina egna liv. Detta skapar inte bara positiva ringar på vattnet för kvinnorna, deras familjer och hela samhällen utan krossar också barriärer inom ett yrke som historiskt sett dominerats av män. 

Omfattande bevis pekar på att sysselsättning av kvinnor är den enskilt snabbaste vägen till positiv samhällsutveckling globalt. Kvinnor investerar upp till tre gånger mer av sin inkomst i hushållet, sina barns utbildning och sjukvård jämfört med män. Det utvecklar fattiga samhällen, ökar jämställdheten, minskar våldet och höjer utbildningsnivån när fler barn får  möjlighet att gå i skolan.

Idag är vi extra stolta över att bidra till detta viktiga arbete för Afrikas kvinnor, djur och natur!

Wildhood bidrar till skydd av 3.000.000 hektar vildmark i Sydafrika, Zimbabwe och Moçambique. Arbetet sysselsätter 295 kvinnliga parkvakter och 6 hundar med hundförare. Dessa arbetstillfällen skapar försörjning för 1770 bybor. Tack vare Wildhoods skolstipendier kan 200 barn och ungdomar (70% flickor) gå i skolan.

Vi på Morot & Co har samarbetat med Wildhood i flera år och är otroligt stolta över att få vara en del av denna resa. Under 2023 har vi tillsammans med våra generösa kunder och gåvomottagare skyddat över 102 miljoner kvadratmeter vildmark i Zimbabwe. Ett område lika stort som 16 922 fotbollsplaner!✨

8 mars 2024

Läs mer om Wildhood foundations fantastiska arbete på https://www.wildhood.org 🐘🌍


Vi hjälper dig!